Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (rad 2405 av /home/karparna/public_html/includes/menu.inc).

Sjövården

Årtal: 
2004
Ett katastrofår för sjövården (se Infobladet 2005)! 
 
På grund av ett stopp i kommunens stora avloppsledning steg nivån i spillvattenledningsnätet i området en dryg meter. En fastighet i området hade en överkoppling mellan spill- och dagvatten på sin tomt. Därför rann avloppsvattnet från hela området ut i Bagarsjön istället för till Käppala reningsverk. 
 
Samma sommar täcktes stora delar av Bagarsjöns botten av vattenpest, en växt som avger syre sommartid men som vid förmultningen vintertid tär på syret. Senvintern med ömsom värme och kyla gav dubbelisar och det var inte möjligt att ploga för att under senvintern få ned solljuset som genom fotosyntesprocessen alstrar syre. Dessa faktorer ledde till kraftig syrebrist (se sjöprovtagningar). Syrebristen gick hårt åt kräftorna medan fisken klarade sig bättre. 
 
Efter ett sabotage av en närboende att sänka Bagarsjöns vattennivå genom att fördjupa utloppsdiket vid Ekallén har kommunen beslutat att anlägga ett permanent s.k. utskov för att hålla sjönivån på en konstant normalnivå.
 
I samarbete med kommunen planeras en reningsanläggning för dagvattentillflödet nedanför barnstugan. Kommuunen kommer att ta in offerter under hösten för en sådan reningsanläggning. 
 
Bagarsjön är en liten sjö och känslig för föroreningar. Sjövården handlar om ett långsiktigt arbete för att få ner näringshalten i sjön. Metoderna handlar om ”många bäckar små….”. Föreningens arbete går vidare.