Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (rad 2405 av /home/karparna/public_html/includes/menu.inc).

Maj 2000

I år blir det utökat provfiske av kräftor i Bagarsjön

Sedan 1992 har vi hjälpt kommunen att planterat in signalkräftor i Bagarsjön i olika omgångar för att kräftor är sjövårdsnyttiga på flera sätt. Tanken är att ett stabilt kräftbestånd på sikt skall minska behovet av andra sjövårdsinsatser.


Kräftor äter det mesta de hittar. Stora kräftor äter också gärna små kräftor. Därför utvecklas ett bestånd bättre om stora kräftor fiskas bort. Trots ett par mycket svåra vintrar för kräftorna på senare år med nästan inget syre alls i sjön så visade förra årets provfiske att det ändå finns ett kräftbestånd i sjön. Snittfångsten blev 2,7 kräftor/bur och fisketillfälle. Knappt hälften var större än 10 cm. I förhoppning om att den gångna vintern har varit kräftvänlig har Boo Fiskevårdsområdesförening (kommunens organ för fiskerättsfrågor i Boo) på vår inrådan beslutat om s.k. utökat provfiske av kräftor i Bagarsjön i år.

Att provfiska kräftor innebär bl.a. att räkna och protokollföra fiskade kräftor efter storlek och kön samt att returnera småkräftor. Storleksgränsen är tills vidare 10 cm. Mer detaljerade provfiskeinstruktioner, fisketips etc. kommer att meddelas de som ska provfiska.

Rekrytering av provfiskare
Provfiskare utses genom lottning bland de som är medlemmar i BFK i år och har betalatprovfiskelott genom att sätta in 30:- utöver medlemsavgiften på BFK:s postgiro 127 29 37 - 2 före 6 juni. Max en lott per medlemsfamilj. BFK har ca. 100 medlemsfamiljer. Vinstdragning görs av BFK:s styrelse den 15 juni. De 16 först dragna lotterna blir årets provfiskare. Fiskedag väljs i vinstordning. Vald dag kan bytas med annan utsedd provfiskare eller överlåtas till annan intresserad BFK-medlem.

Provfisketider
Fiskeperioden blir 6-14 augusti i samband med ordinarie provfiske. Varje provfiskare disponerar tillhandahållen fiskeutrustning ett dygn (10.00-10.00). Fisketid mellan max 18.00 och 07.00. Två provfiskare fiskar samma dygn.

Provfiskeutrustning
BFK tillhandahåller 10 burar per provfiskare och dygn samt en roddbåt som samma dygns provfiskare får samsas om. Andra burar får inte användas.Betesfisk tas med fördel från sjön med också tillhandahållet litet fisknät.

Uppföljning
görs för information om kräftbeståndets utveckling och för att fastställa fiskeregler för kommande år.

Lottintäkten
går oavkortat till kräftvården.

Mer info kan Du få av BFK:s kräftvårdsansvarige Hasse Källberg.

Mer sedvanlig sjövårdsinfo
Redovisning av aktuella syre- och fosforförhållanden i sjön och om de planerade förbättringsåtgärderna som är under utredning återkommer vi till i nästa Badsjönytt.

För att kunna beräkna den fosformängd som tillförs sjön genom dagvattnet i tilloppsledningen vid dagis har vi där byggt ett s.k. Thomsonöverfall för vattenflödesmätning. Gör gärna ett studiebesök. 5 cm:s vattendjup mitt i "V:et"= 75 liter/minut. 10 cm = 400 liter/min. 20 cm = 2400liter/min. I somras hade sjön pH 7,7 = kräftvänligt.

Trevlig badsjösommar önskar Håkan, Håkan & Hasse