Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (rad 2405 av /home/karparna/public_html/includes/menu.inc).

Mars 2005

Avloppskatastrofen

På grund av ett stopp i kommunens stora avloppsledning nere vid den gamla avloppspumpstationen vid Ekallén i somras steg nivån i avloppsbrunnarna i områdets lägsta del med över en meter. På den nivån hade en fastighet i det området en felaktig förbindelseledning mellan sin avloppsledning och dagvattenledning. Genom den rann då allt avloppsvatten från hela området över till kommunens dagvattenledning och vidare rakt ut i Bagarsjöns östra vik istället för till Käppala reningsverk.

 

Den katastrofen upptäcktes först när närboende hörde hur avloppsvattnet sprutade ut i sjön. Vi larmade kommunen som var snabbt på plats och snart fick ordning på eländet. Enligt kommunen kan utsläppet ha pågått i ökande takt under lång tid – kanske i månader.

 

Kommunen tog vattenprover med tanke på eventuellt badförbud – men vattnet var OK. Vi tog prover av näringshalten i sjön. Den var dubbelt så hög som normalt direkt efter utsläppet, men sjönk ganska snart tillbaka till normal nivå

 

Avloppskatasrofen kan ha orsakat – Vattenpestinvasionen. Runt om i sjön frodades vattenpesten (Elodea canadensis) i somras. Den fyllde framförallt nästan hela vattenvolymen i östra viken. Den växte och förökade sig t.o.m. fortare än kommunen hann klippa med sjöklippningsmaskinen.

 

Vi lånade maskinen några dagar och fick upp tonvis med vattenpest. Men trots alla ansträngningar att få bort pesten blev förstås mycket ändå kvar i sjön. Den ligger nu på botten och förmultnar och förbrukar syre.

 

Syrebristkatastrofen

Enligt våra aktuella mätningar är syret i sjön slut nu - i slutet av mars. Hur fisken kommer att klara sig vet vi inte, men vi kan nog tyvärr vara ganska säkra på att kräftorna inte kommer att klara den här vintern. Syret förbrukas på grund av i första hand tillrinnande näringsrikt vatten, förmultnande växter på botten och av att bottensedimenten kan läcka fosfor.

 

När vi plogar skridskobanor på sjön påskyndar vi den naturliga syrebildningen. Vårsolen får då lättare att sätta igång sjöväxternas fotosyntes-process som syresätter vattnet. Men vinterns plogning har inte givit det resultatet på grund av dubbelis och väderomständigheter. Trots alla ansträngningar sedan -93 med att försöka skapa ett livskraftigt kräftbestånd i sjön är vi med andra ord nu tillbaka på ruta ett igen. Vi ställer därför in kräftfisket i år eftersom det troligen inte finns några kräftor kvar.

 

Utredningen om en fördröjningsdamm vid dagvattenledningen nedanför dagis för att minska näringsinnehållet i det dagvattnet innan det rinner ut i sjön pågår fortfarande. Exakt hur och var det är tänkt att bli är fortfarande lite oklart, men vi hoppas att en sådan anläggning kan bli klar i år. Vi får se...

 

Vår ambition är att återinplantera kräftor eftersom de är de bästa miljöarbetarna i sjön, om de förökar sig som de ska. Men risken för av-loppsutsläpp och andra allvarliga hot mot en livskraftig sjö måste förstås elimineras först. Det gäller, nu som många gånger tidigare, att analysa alla tänkbara risk- och föroreningskällor.

 

Glöm inte att redan vanlig trädgårdsgödsling, brasor på stranden och biltvätt utomhus bidrar till övergödningen och syrebristen i sjön.