Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (rad 2405 av /home/karparna/public_html/includes/menu.inc).

Senhösten -99

Tidigare och aktuella syre- och fosforhalter i sjön böjar nu bli tradition att redovisa på baksidan av det här bladet. Alla provtagningar i sjön och i tillflöden kommer också att läggas ut på BFK:s hemsida under upprättande och kan tills dess fås via e- postadresserna nedan. /Nu finns de på webbplatsen. Se avdelningen Sjöprovtagningar!/ Provtagningarna kommer också med i BFK:s årsberättelse.


För att kunna beräkna den fosformängd som tillförs sjön genom dagvattnet i tilloppsledningen nedanför Bagarsjödagiset har vi där byggt ett s.k. Thomsonöverfall för vattenflödesmätning. Gör gärna ett studiebesök. 5 cm vattendjup mitt i "V:et" = 75 liter/minut. 10 cm = 400 liter/min. 20 cm = 2400 liter/min. Vattenflöde x fosforhalt = fosformängd. Fosforprover tar vi ett par gånger i månaden.


Andra pågående sjöutredningar i samråd med kommunen är

  • att försöka vända på Kocktorpssjöns avrinningsriktning så att Kockans syrerika ytvatten istället rinner till Bagarsjön. Det har det gjort naturligt ända tills man ändrade det på 1700-talet. Då anlade man en fördämning - den s.k. fredagsvallen - i hitänden av Kockan för att få mer vatten till en vattenkvarn bortåt Skurusundet. Mer om det och mycket annat om Bagarsjön finns på kommunens hemsida under Miljö.
  • att försöka leda de vid regnväder stora och fosforrika vattenflödena i dagvattenledningen nedanför Bagarsjödagiset direkt till utloppsbäcken vid Ekallén med en ledning genom sjön istället för att de flödena rinner ut i sjön som idag. Om det då skulle bli vattenbrist i sjön så behövs förstås vattnet från Kockan ännu mer. - att alternativt anordna någon sorts reningsbädd el.dyl. mellan dagisstängslet och sjön för dagisledningsvattnet.
  • att avleda syrefattigt bottenvatten till utloppsbäcken med en sorts hävertledning från botten mitt i sjön istället för att syrerikt ytvatten rinner ut i bäcken som idag.


Kräftbeståndet
tycks vara sådär... Årets provfiske gav 2,7 kräftor/bur och fisketillfälle varav knappt hälften var över 10 cm. Men i förhoppning om en mer kräftvänlig vinter i år har nu Boo Fiskevårdsområdesförening (kommunens organ för fiskerättsfrågor i Boo) på vårt förslag beslutat om utlottning av kräftfiske bland BFK:s medlemmar nästa sommar. Det är också bra för beståndsutvecklingen om stora kräftor fiskas bort. Stora kräftor äter ju gärna småkräftor. Vi återkommer om kräftfiskefrågan till våren.
I somras hade sjön pH 7,7 = kräftvänligt.

SAS and Coca-Cola Environmental Foundation
är en en fond som sponsrar miljöprojekt. Vi har ansökt om 80.000:- till en 4-hjulig mc med snöplog för att kunna hålla sjöisen mer snöfri. Då får dagsljuset lättare att komma igenom isen och få igång fotosyntesen och syreproduktionen bland sjögrödorna. Det är det bästa sättet att syresätta sjöar på vintern – och som också går att skrinna på.


Millennieskiftet
kommer BFK att börja fira redan kl 12 (inte 24) på nyårsafton med att bjuda skridskoåkare och isflanörer på en varmkorv- och drickabuffé på sjön - om isen bär. Kom också ihåg det traditionellt spontana skridskofackeltåget på sjön med medhavda facklor vid detta årtusendets sista skälvande timmar.


Trevlig badsjövinter önskar Håkan, Håkan & Hasse