Felmeddelande

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (rad 2405 av /home/karparna/public_html/includes/menu.inc).

September 1996

Om hur Bagarjön mår och planerade sjövårdsåtgärder

Bagarsjön tillhör enligt kommunens provtagningar en av Nackas mest övergödda och fosforrika sjöar. Det medör kraftig vattenvegetation, som under förmultningsprocessen på vintern förbrukar syret i vattnet. Syrebristen i sin tur medför ökad fosforläckage från bottensediment som i sin tur göder sjön ännu mer o.s.v. Det är den gödningsspiralen som sjövårdsarbetet syftar till att vända. Den sedan tio år tillbaka positiva utvecklingen med ökad syrehalt bröts i vintras. Då tog syret slut.

 

Mycket tack vare syresättningsprojektet - uppumpning av syrefritt vatten i syresättningstrappan nedanför barnstugan - kunde fiskebeståndet räddas - men tyvärr inte kräftoma.

 

Ett annat övergödningsproblem är den s k koslicken - en i vattnet fritt svävande biosubstans, som bildas av näringsöverskottet i vattnet och som lägger sig som ett flytande gult "kleggbälte" vid strändema. Koslick är att föredra framför algblomning som är en alternativ övergödningsreaktion. Sakkunniga kan inte förutsäga sjdars exakta reaktion på övergödning - men förmodligen är Bagarsjön en "koslicksja" och ingen "algblomningssjö".

 

Pågående och planerade åtgärder
Vår och kommunens gemensamma målsättning är förstås att minska Bagarsjöns näringshalt till acceptabel niva. Några punkter som diskuteras mellan Badsjöfonden och kommunen är:

 • Återinplantering av kräftor. I skrivande stund ar det redan gjort. Kommunen bekostade inplantering även denna gång och kräftorna sattes ut den 2 september.
 • Ombyggnad av dagvattenledning vid barnstugan till en permanent syresättningstrappa. I avvaktan på en permanent trappa, minskade näringshafter i tillflöden och reducering av fosforläckage från botten är syresättning nödvandig vintertid.
 • Fortsatt minskning av näringshalter i tillflöden - jobbar kommunen kontinuerligt med.
 • Kemisk behandling av bottensediment för att förhindra fosforläckage. Kommunen tog den 23 september nya sedimentprover för att tillförsäkra sig om att det är rätt metod för Bagarsjön.
 • Att syresätta vattnet. Vintern 96/97 kommer syresättningen att starta tidigt. Syret binder fosfor och det handlar om att hela vintern ha ett syrelock som håller tillbaka fosforläckage från botten. Syresättningsmetod och omfattning kommer att styras av resultat från sedimentproverna 23/9.
 • Att propagera för minskad trädgårdsgödsling och utombusbiltvättning i området.
 • Att utreda möjligheten till EU-bidrag.


Många andra åtgärdsidéer har diskuterats under hösten, som t.ex. överledning av syrerikt vatten fran närliggande sjöar och avledning av syrefritt och fosforrikt bottenvatten till avloppsdiket m.m. Men det finns svårigheter med dessa förslag och de utreds inte vidare.

 

Om åtgärderna blir genomförda kommer de att leda till permanenta förbättringar. Men vi vet att arbetet inte är slut med det. Ingen kan säga vilka åtgärder som sen blir aktuella. Naturen är dynamisk. I likhet med många andra sjöar är Bagarsjöns naturliga förlopp att växa igen. Kommunens och områdets insatser har fördröjt den utvecklingen rejält - även om den senaste vintern var en käpp i hjulet. Men arbetet går till följd av det vidare på ett kanske ännu mer genomgripande sätt. Ett orosmoln är dock Nacka kommuns överansträngda ekonomi, som kan försvåra investeringsbesluten.

 

I avvaktan på de mer genomgripande insatserna som kemisk bottenbehandling och permanent syretrappa fortsätter naturligtvis de mer beprövade metoderna med skördearbete på sensommaren och syresättning på vintern. I slutet av augusti genomfördes ett stort skördearbete med hjälp av flottar och annan utrustning under en mycket lång arbetsdag. Flera lastbilslass sjögrödor skördades och kördes bort.

 

Både inom festivalen och inom sjö- och fiskevården behövs ytterligare nya friska krafter.

 

Jag vill hjälpa till med...

 • Fiske- och kraftvården - under överinseende av och i samråd med Boo Fiskevårdsområdesförening, som kan sägas vara kommunens förlängda arm för bl.a. fiskerättsfrågor i Boo. Fiskekort kan övervigas på sikt.. Roddbåt, fiskenät och kräftburar finns.
 • Sjövården - växtbekämpning och syresättning m.m. i samråd med Miljö & Stadsbyggnad resp. Kultur- och Fritidsförvaltningen. Flottar, aktersnurra, krattor och andra redskap finns.
 • Festivalen - behöver nog ingen närmare förklaring.
 • Badsjöfonden - i mån av plats: Fondens medlemsantal är stadgeenligt bestämt till sju personer. Fondmedlemmamas uppgift är att besluta om de investeringsförslag som fonden får är förenliga med fondstadgarna och i så fall verkställa utbetaining av fondmedel/festivalöverskott. För närvarande sköter fonden även aktuella kommunkontakter och andra övergripande sjö- och fiskevårdsfrågor enligt ovan. Beställ gärna fondstadgama.
 • Eget förslag ..................

 

Meddela Tom Sandholm Dina önskemål/förslag.