Förbättringar vid badplatsen

Stora förbättringar har skett de senaste åren på badplatsen. Kommunen har grävt ur sand, lagt duk och fyllt på med ny sand.
Hösten 2012 byggde kommunen en ny ramp med handledare på naturstigen mellan badplatsen och Dalen området.  Likaså lät man bygga en ramp mellan sanden och den högra bryggan så att man lättare skulle komma ut. Soffan nära vattnet har man lyckats reparera efter kraftig skadegörelse.

Sjövård

Sjövården har sedan starten varit det som drivit föreningens arbete framåt. Vi har själva tagit prover på bl.a. syre- och fosfathalten i Bagarsjön, regelbundet röjt vass och annan vegetation och deltagit i flera större restaureringsprojekt. Vi har samarbetat med Nacka kommun och med expertis på andra håll. Vi har lärt oss själva allt mer, och försökt dokumentera och sprida informationen till dem som berörs mest - de som bor runt sjön.