Dålig kräftfångst 2012 – inställt kräftfiske 2013

Svampangripen Kräfta

Höstens kräftfiske gav enbart ca 20 % av fjolårets skörd. Från ca 2 kräftor per bur och natt 2011 till ca 0,4 kräftor 2012.  Med 10 burar 2011 fick man i genomsnitt 20 kräftor. Resultatet reducerades 2012 till i genomsnitt 4 kräftor.
I analysen av orsaken till minskningen fick vi upp tre kräftor med böld på skalet, se bild. Vi skickade in kräftorna för medicinsk undersökning och Nacka kommun betalade detta.  Vi misstänkte att det kunde röra sig om kräftpest vilket hade förklarat minskningen av kräftbeståndet. Det var inte kräftpest utan en svamp som uppstått efter en mekanisk retning dvs att de bitit varandra eller på annat sätt först fått en skada i skalet. Det var inte orsaken till att kräftbeståndet minskat.
Många kräftfiskevatten har haft liknande resultat med mycket färre kräftor 2012. 
I Bagarsjön finns enbart en alternativ hypotes. Sedan 2011 har vi syrgas i hela sjön från att tidigare haft syrgasfritt vatten på de djupare delarna. Från 2011 kan kräftorna andas i hela sjön från att tidigare enbart kunnat uppehålla sig på grundare vatten. Om förutsättningarna i övrigt är sådana att kräftorna kan vistas på hela sjöytan så borde rimligtvis kräftfångsten längst stränderna reduceras mycket kraftigt.
Under hösten 2013 kommer sjövårdsgruppen att undersöka detta. I de fall sjövårdsgruppen får stor kräftskörd kommer vi att kontakta de som fiskade 2012 och be dem hjälpa till att fiska  bort de största kräftorna. Genom att fiska upp de stora kräftorna ökar kräftbeståndet eftersom kräftorna  är ”kannibaler”. Eftersom kräftor är de bästa sjövårdarna handlar det om maximera beståndet.