Förbättringar vid badplatsen

Stora förbättringar har skett de senaste åren på badplatsen. Kommunen har grävt ur sand, lagt duk och fyllt på med ny sand.
Hösten 2012 byggde kommunen en ny ramp med handledare på naturstigen mellan badplatsen och Dalen området.  Likaså lät man bygga en ramp mellan sanden och den högra bryggan så att man lättare skulle komma ut. Soffan nära vattnet har man lyckats reparera efter kraftig skadegörelse.
Till våren planerar kommunen att förbättra ”barnbadet”. Det finns områden i barnbadet där den tidigare utlagda duken inte täckt botten med den påföljd att växter slagit rot. Kommunen kommer att gräva ur lite och lägga duk med sand som täcker dessa områden.
BFK planerar en större städdag i början av maj.  Vi kommer att kratta badplatsområdet, ta ned sly mot Liljekonvaljens väg och efter naturstigen mot Dalen, måla scenen och närliggande ramp, bryggan nedanför förskolan mm. Vi samlar slyn i en eller flera högar som kommunen sedan transporterar bort.