Kontaktpersoner BFK

kontakta

 

 

Styrelse
Nils Östborg, ordf. 070 7734140 nils@ostborg.com
Mats Herolf 0706 619176 matsherolf@hotmail.com
Karin Hallgren 0702 894488 karin_hallgren@telia.com
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
Roger Bjelvenius 070 6500500 roger.bjelvenius@gmail.com
Henrik Dillman 070 9450514 henrik.dillman@coworks.com
Ylva Schwinn 070 7965658 ylva.schwinn@gmail.com
 
Sjövården
Övergripande ansvar
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
 
Sjövård 1 Vatten och fauna, syre- och vattenprover m.m.
Akke Bengtsson 08 12317889 akkebeng@yahoo.se
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
Ylva Schwinn 070 7965658 ylva.schwinn@gmail.com
 
Sjövård 2 Fisket och kräftor
Hans Pettersson 0705 260907 hpbyggfastserv@glocalnet.net
Roger Bjelvenius 070 6500500 roger.bjelvenius@gmail.com
Hans Källberg 0707 967667 hasse.kallberg@gmail.com
 
Sjövård 3 Syresättning, plogning av isen
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
Hans Källberg 0707 967667 hasse.kallberg@gmail.com
 
Badsjögolfen
Nils Östborg 070 7734140 nils@ostborg.com
 
Fördämningsdammens skötsel och underhåll
Nacka kommun i samarbete med sjövårdsgruppen- Håkan
 
Vassklippning
Nacka kommun i samarbete med sjövårdsgruppen- Håkan
 
Simskolan
Nacka konmmun i samarbete med simsällskapet
Vacant    
 
Hemsidan
Nicklas Jannesson 0709 842512 nicklas.jannesson@procensor.se
Thord Lindstein 0708 887921 thord@xpos.se
Henric Gänger 0708 161540 henric.ganger@gmail.com
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
Jan Sallberg 0762 090230 jan.sallberg@jsl.se
 
Revisorer
Ewa Buhre Gidlöf 0704 122231 ewa.buhregidlof@fritidsresor.se
Sofia Sartor 0706 107946 sofia@sartor.se
 
Medlemsregistret
Mats Herolf 0706 619176 matsherolf@hotmail.com