Kontaktpersoner BFK

kontakta

 

 

Styrelse
Roger Bjelvenius, ordf. 0706 500 500 roger.bjelvenius@gmail.com
Peter Orthén 070 2168092 peter.orthen@gmail.com
Nils Östborg  070 773 4140 nils@ostborg.com
Henrik Dillman  070 9450514

 -

Nils Almkvist 0732744259

nileswed@gmail.com

 
Sjövården
Övergripande ansvar
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
 
Sjövård 1 Vatten och fauna, syre- och vattenprover m.m.
Akke Bengtsson 08 12317889 akkebeng@yahoo.se
Håkan Nordin 070 4538237 h.nordin@telia.com
Hans Källberg 0707 967667 hasse.kallberg@gmail.com
Niklas Andreason    niklas.andreason@wmglobal.com
Nils Almkvist   nils.almkvist@gmail.com
 
Badsjögolfen
Nils Östborg 070 7734140 nils@ostborg.com
 
Fördämningsdammens skötsel och underhåll
Nacka kommun i samarbete med sjövårdsgruppen- Håkan
 
Vassklippning
Nacka kommun i samarbete med sjövårdsgruppen- Håkan
 
Simskolan
Nacka konmmun i samarbete med simsällskapet
Vacant    
 
Hemsidan
Nicklas Jannesson 0709 842512 nicklas.jannesson@procensor.se
 
Revisorer
Ewa Buhre Gidlöf 0704 122231 ewa.buhregidlof@fritidsresor.se
Sofia Sartor 0706 107946 sofia@sartor.se
 
Medlemsregistret
Mats Herolf 0706 619176 matsherolf@hotmail.com