Verksamhetsberättelse 2023

Hej Karpar!
Vi genomförde nyligen BFKs årsmöte, vänligen finn bifogat verksamhetsberättelsen för 2023. På årsmötet valdes även en styrelse som är något förändrad mot tidigare år.

Mats Herolf har varit kassör i föreningen sedan 2016, men har nu valt att fokusera på andra saker. Mats har varit en sann klippa i styrelsearbetet och har även med hela sin familj bidragit starkt till Badsjöfestivalen. Trots bakgrund som ingenjör har han lyft föreningens redovisning till oanade höjder av ekonomisk klarhet. Stort tack Mats!

Vår nya kassör heter Peter Orthén. Med en sprudlande entusiasm och en gedigen bakgrund finansbranschen har Peppe kommit igång med sin nya roll i en flygande start. Varmt välkommen Peppe!

Jag själv, Nils Östborg, har varit ordförande sedan 2018. Jag stannar kvar i styrelsen och fortsätter anordna Badsjögolfen, men tror att föreningen mår gott av att få en ny ordförande. Det är därför oerhört glädjande att den mångårige styrelseledamoten Roger Bjelvenius har accepterat att axla ordförandeskapet. Det är med varm hand och orubblig tillförsikt jag lämnar över ordförandeklubban.

Övriga styrelsemedlemmar är som tidigare ledamöterna Henrik Dillman och Nils Almkvist


Allt gott!

Nils Östborg
f.d. ordförande BFK