Bagarsjön i Lännersta, Saltsjö-Boo

Det här handlar om hur vi boende vid Bagarsjön i Lännersta i Nacka kommun gick samman på 70-talet för att rädda vår igenväxande bad- och fiskesjö - Bagarsjön - och vad som sedan hänt.Förutom information om själva sjövårdsarbetet hittar du här på vår hemsida också mycket om andra lokala aktiviteter som har vuxit fram kring det och stärkt grannsämjan i området.