Om BFK

 

Både sjövårdsarbetet och många andra aktiviteter drivs idag i Badsjöföreningen Karparnas - BFK:s - regi. BFK är en ideell områdesförening. Namnet Karparna kommer av att vi som drog igång sjöräddningsprojektet på 70-talet kallade oss för "karparna". På den tiden skulle ju inplantering av karpfisk vara räddningen för övergödda sjöar. Men så enkelt var det inte...

 

Här hittar du information om föreningsarbetet: stadgar, protokoll och annat nyttigt.