Syrevärden

Här beskrivs syrevärden

Open Office presentation fil över syrevärden 2010 och frammåt, kan även öppnas med PowerPoint. Varje vecka uppdateras filen med nya värden.

 

Några hållpunkter.

1. I vatten med mindre än 2 mg syre per liter vatten kvävs både fiskar och kräftor. Vid under 4 mg syre per liter vatten störs deras reproduktion.
2. Under två perioder, februari/mars respektive juli/augusti, är syrehalten i de djupare delarna av sjön normalt som lägst.
3. Vad vi vet har syrehalten mellan 5 och 6 meters djup tidigare varit noll året runt, utom under höst- och vårcirkulationen.  Före 2010, då kontinuerliga mätningar påbörjades, finns dock endast sporadiska mätningar . Bottnarna på dessa djup saknar fortfarande helt högre växt- eller djurliv.
4. Så sent som 2006 hade vi syrebrist i hela vattenvolymen i slutet av vintern. Tack vare massiva syresättningsinsatser klarade sig fiskarna dock relativt bra.  Kräftbestånden minskade dock.
5. Utöver arbetet att reducera intern och extern gödning började vi 2010 även syresätta vattnet med hjälp U-båten. 2010 enbart under några månader fram till isslossningen men 2011 och 2012 i princip hela året.
6. Syresättningen har medfört ökad syrehalt framför allt i sjöns djupare delar (dvs 4-6 meters djup).
7. För ett bestående resultat fordras samtidigt att extern och intern gödning minimeras.
8. Sjövårdsgruppen har tagit syreprover under ett tiotal år. Tyvärr tog vi inte syrevärden på 5 meters djup förrän 2010. Men värden på 4 meter finns som jämförelsematerial tillbaka i tiden.

Diagrammet syrehalt
Juni, juli och augusti 2010 hade vi helt syrgasfritt på 5 meters djup (0 mg/l) och viss del av tiden även på 4 meters djup.  Samma tid 2011 låg syret på 5 meter över den kritiska gränsen  2 mg/l.  2012 hoppas vi att syrehalten skall ligga över 2 mg/l på 5 meters djup, dvs att förändringen kvarstår och att syrehalten förbättras ytterligare 2013. 
Jämförelserna på fem meters djup är tydligare än på andra djupnivåer. Men på alla nivåer sker förbättringar. Varje vecka tar vi syreprover som läggs ut så att alla intresserade kan följa utvecklingen.