Fördröjningsdammen – reduktion av extern gödning och föroreningar.

Årtal: 
2007
Boo områdesnämnd anslåg  ½ miljon till BFKs sjövårdsarbete.  Kommunen i samråd med sjövårdsgruppen projekterade fördröjningsdammen.  Den stod sedan klar 2008. Dammen är en av flera åtgärder för att reducera externa föroreningar.  
Sjövårdsgruppen har haft upprepade kontakter ang. kommunalt vatten och avloppsdragningar på området Blåmesvägen. Den troligtvis största externa gödningskällan.