Plogning av isen - syresättning

Årtal: 
2011

Under våren 2011 plogade BFKs sjövårdsgrupp en bred rundbana och två ishockey-banor. Hösten 2011 var ovanligt varm och följaktligen ingen is.  Efter årsskiftet har isbanorna plogats.  Plogningens ursprungliga syfte var att solstrålning genom isen skulle starta fotosyntesen och därigenom öka syrehalten i vattnet. Så skedde inte 2011 däremot har våren 2012 haft kärnis som släppt igenom solljuset.