Syresättning

Årtal: 
2011

Under 2011 syresattes sjön i princip hela året med hjälp av ”U-båten” som står mitt i sjön. Syretillförseln medför ökad syrehalt framförallt på de djupare delarna (4-6 meters djup).  Syre- och fosfordata analyseras tillsammans med limnolog Sten Åke Karlsson och Birgitta Held-Pauli (sjöansvarig på kommunen) och gemensamt beslutar vi om det fortsatta sjövårdsarbetet.

I sjövårdsarbetet ingår även plogning av isen (syresättning), att öka kräftbeståndet (kräftor =sjövårdare), hålla i kräftfisket och skördande av växter i sjön (reducering av fosfor).