U-båten mitt i sjön - syresättning

Årtal: 
2009

I samråd med Nacka kommun testar BFK nu en ny syresättningsmetod i Bagarsjön. Det handlar om den konstiga saken med 6 st uppstickande rör som man ser ute på sjön. Den kommer, när den startas upp att sjunka ned lite så att man i huvudsak ser de 6 uppstickande röre

Det är den synliga delen av en anläggning som skall öka syrehalten i det syrefattiga bottenvattnet med hjälp av inblåst luft från en kompressor som kommer att stå i anslutning till kommunens pumpstationsbyggnad i sjöns västra ände.